Recorregut Maquina de Neteja Viaria dels dies 18 i 22-05-2020