Recorregut Màquina de Neteja Viària dels dies 19 i 23-08-2019