Recorregut Maquina de Neteja Viaria dels dies 19 i 23-10-2020