Recorregut màquina de Neteja Viaria dies 19 i 23 d'Abril 2021