Recorregut Maquina de Neteja Viaria dels dies 22 i 26-07-2019