Recorregut Màquina de Neteja Viària dels dies 23 i 27-09-2019