Recorregut Maquina de Neteja Viaria dels dies 23 i 27-11-2020