Recorregut Màquina de Neteja Viària dels dies 23 i 27-12-2019