Recorregut Maquina de Neteja Viaria dels dies 24 i 28 de Maig 2021