Recorregut Maquina de Neteja Viaria dels dies 25 i 29-05-2020