Recorregut Maquina de Neteja Viaria dels dies 26 i 30-10-2020