Recorregut Màquina de Neteja Viària dels dies 26 i 30-8-2019