Recorregut Maquina de Neteja Viaria dels dies 29-06-2020 i 03-07-2020