Recorregut màquina de Neteja Viaria dies 3 i 7 de Maig 2021