Recorregut Màquina de Neteja Viària dels dies 30-09-2019 i 04-10-2019