Recorregut Maquina de Neteja Viaria dels dies 8 i 12-06-2020