Redacció del Pla de Prevenció d'Incendis 21-24

gener 2021

L'ajuntament ha encarregar al Consell Comarcal de la Selva la redacció del Pla de prevenció d'incendis 2021/2024.