Reformes dels vestidors del camp de futbol

Reformes vestidors camp de futbol
novembre 2020

Els vestidors camp de futbol han estat reparats i pintats completament de nou.