Reparació de voreres i nous passos adaptats

maig 2020

La brigada municipal d’obres i serveis ha comptat amb el reforç de treballadors d’inserció laboral gràcies al programa “Treball i Formació” que es signa anualment en conveni amb el Consell Comarcal de la Selva i el SOC. S’han pogut dur a terme:

Canvi de 200 m quadrats de vorera als carrers:
– Narcís Monturiol
– Plaça dels Horts
– Carrer del Nord

Canvi de  70 m de votada (bordillo)