Reunions de seguiment de l'avantprojecte museístic amb el MNACTEC

gener 2021

Seguim reunint-nos periòdicament amb el MNACTEC i els especialistes contractats pel mateix per planificar amb visió de futur l'adequació de la fàbrica, amb la vista posada a obtenir finançament europeu, transformar l'espai per tal de convertir-lo en pol de dinamització social, cultural i patrimonial.