Servei d'Assistència Tècnica de la Diputació per a la redacció dels plecs tècnics del servei de porta a porta

febrer 2020

Mitjançant el Pla de Serveis d’Assistència als Ajuntaments per a la Transició Energètica i l’Acció Climàtica de la Diputació de Girona s'ha encarregat l'assistència tècnica necessària per redactar els plecs de prescripcions tècniques per a la licitació del servei de PORTA A PORTA a Anglès. L'objectiu és licitar el servei i avançar cap a un model de taxa d'escombraries basat en el pagament per generació. El servei inclou assessorament jurídic i tècnic en l’elaboració de plecs de prescripcions tècniques i administratives per a la contractaciódel servei de recollida porta a porta i transport dels residus sòlids urbans i la participació en la mesa de contractació i elaboració d’informes de valoració de propostes.