Subvencions al comerç local

juliol 2020

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia  26 de maig de 2020, va aprovar inicialment les Bases reguladores per a la concessió d’ajuts als comerços i establiments del municipi d’Anglès pel cessament obligatori de l’activitat, en virtut del Reial Decret 463/2020, de 14 de març de 2020, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid19.

L’expedient i el text íntegre de les bases es poden consultar en línia al següent enllaç: Bases de les ajudes al comerç local