Subvencions a entitats 2019

desembre 2019

S'han atorgat subvencions a les associacions i entitats del poble, les quals han estat justificades i pagades, per valor de 26.119,86 €