Tipus de contractes oberts i negociats

⇤ Torna al llistat de Gràfics

Aquest conjunt de dades inclou els contractes subscrits mitjançant els procediments obert i negociat, que figuren en el perfil de contractant i en els expedients de contractació de l’entitat local, dels darrers cinc anys.

Consulta en format XLS els Contractes oberts i negociats (any, adjudicatari, import, descripció)

Darrera actualització: 
dimarts, 1 desembre, 2020 - 10:00