Convocatoria al Ple extraordinari de 17 d'agost de 2021

Data: 
17/08/2021 - 20:00

DIA: DIMARTS 17 DE JULIOL DE 2021

HORA: 20:00 DE LA TARDA   

LLOC: canal de Youtube anomenat Ajuntament d'Anglès  o bé al següent enllaç:

https://www.youtube.com/channel/UCaglUnoZK_-PWvIcxFPMn1A

 

ORDRE DEL DIA:

1.- Donar compte Decret número 818 de 4 d'agost de 2021, modificació dels membres de la Junta de Govern Local

2.- Donar compte Decret número 827 de 4 d'agost de 2021, delegació del nou alcalde als regidors

3.- Donar compte Decret número 828 de 4 d'agost de 2021, modificació tinents d'alcalde per canvi d'alcaldia

4.- Ratificar el Decret número 814 de 2 d'agost de 2021, delegacións de l'alcaldia a la Junta de Govern Local

5.- Modificació composició Comissió Especial de Comptes per canvi d'alcaldia

6.- Modificació representació als orgàns col·legiats

7.- Modificació composició i hora Comissió Informativa

8.- Aprovació modificació del règim de retribucions, dedicacions i assistències d’alguns membres de la corporació.