Convocatòria al Ple Extraordinari de 28 d'abril de 2020

Data: 
28/04/2020 - 20:00 a 29/04/2020 - 19:59

 

LLOC: canal de Youtube anomenat Ajuntament d'Anglès  o bé al següent enllaç:

https://www.youtube.com/channel/UCaglUnoZK_-PWvIcxFPMn1A

 

ORDRE DEL DIA:

1.- Donar compte dels Decrets números 176 de delegació  funcions d’alcaldia i 223 d’avocació delegació funcions alcaldia.

2.- Donar compte del Decret d’alcaldia número 215 de Mesures de prevenció COVID-19.’

3.- Donar compte del Decret d’alcaldia número 216 de liquidació del pressupost 2019.

4.- Donar compte del Decret d’alcaldia número 232 sobre l’estat d’alarma del Coronavirus.

5.- Donar compte del Decret d’alcaldia número 244 de 20 de març de nomenament de dos agents de policia local.

6.-Donar compte del Decret d’alcaldia número 248 de 24 de març d’adhesió al manifest dels ens locals davant la crisi del Coronavirus.

7.- Donar compte del Decret d’alcaldia número 258 sobre l’ampliació de mesures prevenció COVID-19.

8.- Donar compte del Decret d’alcaldia número 267 sobre el confinament del coronavirus dels serveis no essencials.

9.- Donar compte del Decret d’alcaldia número 275 sobre la suspensió de les obres de l’arcada de Can Verdaguer.

10.- Donar compte del Decret d’alcaldia número 284 sobre l’horari de setmana santa dels establiments comercials.

11.- Donar compte del Decret d’alcaldia número 289 del pagament a justificar per adquirir test covid19.

12.- Donar compte del Decret d’alcaldia número 290 aclariment sobre obertura setmana santa dels establiments comercials.

13.- Donar compte del Decret d’alcaldia número 294 sobre fi confinament serveis no essencials i pròrroga de l’estat alarma.

14.- Donar compte del Decret d’alcaldia número 302 de l’aprovació acta suspensió contracte de jardineria.

15.- Donar compte del Decret d’alcaldia número 303 de l’aprovació acta suspensió contracte de monitors.

16.- Ratificar el Decret d’alcaldia número 237 sobre deixar en suspens l'aplicació del reglament per regular el servei públic d'estacionament de vehicles a motor en zones especials.

17.-Ratificar el Decret d’alcaldia numero 269 de 30 d’afectacions en la contractació del sector públic municipal amb ocasió de la declaració d'estat d'alarma per la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

18.- Ratificació del Decret d’alcaldia número 270 de 1 d’abril de 2020 d’aprovació de la Modificació del calendari fiscal per l’Estat d’Alarma i altres mesures tributàries.

19. Ratificació del Decret d’alcaldia número 287 de 7 d’abril de 2020 Adhesió al servei de videoconferència per als ens locals LOCALRETMEET.

20- Ratificació del Decret d’alcaldia número 300 de 17 d’abril de 2020 d’aprovació de l'acta de suspensió parcial en relació al contracte vigent de neteja dels centres de treball de l'Ajuntament d'Anglès.

21.- Ratificació del Decret d’alcaldia número 266 de Sol·licitud del Conveni de col·laboració interadministrativa amb el Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, per a la prestació del servei del Centre de dia “Molí de Cuc” per l'any 2021.

22.- Reconeixement extrajudicial de crèdits.

23.- Aprovació addenda del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal en relació a la prestació de serveis socials bàsics i especialitzats al municipi per l’any 2020.

24.- Aprovació de les tarifes de serveis prestats per l’empresa Serveis mediambientals de la Selva NORA SA, per l’exercici 2020.

25.- Convalidació del Decret d’alcaldia número 309 de Modificació núm. 7/2020 del pressupost 2020 per crèdit extraordinari.

26.- Adhesió al decàleg de l’ACM per a la recuperació socioeconòmica dels municipis després del COVID19.