Convocatòria al Ple ordinari de 13 d'abril de 2021

Data: 
13/04/2021 - 20:00 a 14/04/2021 - 19:59

HORA: 20:00 DE LA TARDA   

LLOC: canal de Youtube anomenat Ajuntament d'Anglès  o bé al següent enllaç:

https://www.youtube.com/channel/UCaglUnoZK_-PWvIcxFPMn1A

ORDRE DEL DIA

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors

1.1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària número 2 de 26 de gener de 2021

2.- Donar compte de les actes de les Juntes de Govern Local de la número 22 de 19 de novembre de 2020 a la número 6 de 18 de març de 2021

3.- Ratificar el Decret número 56 de 19 de gener de 2021

4.- Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria de la comissió informativa, del número 43 de gener de 2021 al 317 d'abril de 2021.

4.1.- Donar compte del Decret número 41 de  18 de gener de 2021

4.2.- Donar compte del Decret número 209 de 4 de març de 2021

4.3.- Donar compte del Decret número 298 de 26 de març de 2021

4.4.- Donar compte del Decret número 299 de 26 de març de 2021

5.- Donar compte de la liquidació del pressupost 2020

6.- Donar compte del Pla Anual de Control Financer per a l'exercici 2021

7.- Moció de suport a l'amnistia

8.- Incoació tràmit jutge de pau titular

9.- Atorgar compatibilitat Elisabet Pascual, arquitecta municipal

10.- Aprovació Addenda SUMAR per un any

11.- Aprovació inicial del reglament del consell d'infants i joves d'Anglès

12.- Aprovació definitiva de l'Avanç de Pla parcial del sector PPU06.3 Can Perolada III

13.- Suspensió de la tramitació del Pla parcial del sector PPU06.3 Can Perolada III - subsector 1

14.- Aprovació inicial del Projecte d'obres de millora del sanejament (Fase 1)

15.-  Inici de l'expedient de contractació de les obres previstes en el Projecte d'obres de millora del sanejament (Fase 1)

16.- Modificació de crèdit 06/2021 i suplement de crèdit i reconeixement extrajudicial de crèdit quotes comunitat Plaça de la Vila, 2

17.- Reconeixement extrajudicial de crèdit conveni CPNL 4t trimestre 2020

18. – Modificació de la plantilla 2021

19.- Assumptes Urgents.

20. – Precs i preguntes

Les preguntes del públic enviades amb un mínim de 24 hores abans del Ple a la bústia govern@angles.cat es podran respondre a la sessió del Ple o bé directament al xat online del canal de youtube mitjançant el qual es retransmetrà el ple en directe: https://www.youtube.com/channel/UCaglUnoZK_-PWvIcxFPMn1A