Convocatoria al Ple ordinari de 27 de juliol de 2021

Data: 
27/07/2021 - 20:00

DIA: DIJOUS 27 DE JULIOL DE 2021

HORA: 20:00 DE LA TARDA   

LLOC: canal de Youtube anomenat Ajuntament d'Anglès  o bé al següent enllaç:

https://www.youtube.com/channel/UCaglUnoZK_-PWvIcxFPMn1A

ORDRE DEL DIA:

 

1.- Aprovació de les actes de les sessions número 4 de 27 de maig de 2021 i número 5 de 19 de maig de 2021

2.- Donar compte de les actes de les Juntes de Govern Local de la número 10 de 20 de maig de 2021 a la número 14 de 15 de juliol de 2021

3.- Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria, del número 473 de 17 de maig de 2021 al 751 de 19 de juliol de 2021

4.- Donar compte al Ple de l'informe resum de control intern de 2020

5.- Donar compte al Ple dels informes provisionals de control permanent planificable

6.- Donar compte al Ple dels informes d'execució trimestral, PMP i morositat del 1r trimestre

7.- Donar compte al Ple del Decret 522 de 1 de juny de 2021, extinció del contracte laboral de tècnic auxiliar d'informàtica

8.- Donar compte al Ple de la 3a certificació de l'obra de l'enllumenat públic

9.- Donar compte al Ple de la 4a certificació de l'obra de l'enllumenat públic

10.- Aprovació dels dies festius locals de l'any 2022

11.- Nomenament jutge de Pau titular

12.- Aprovació de la desafectació de documents de la biblioteca municipal

13.- Adhesió al model de quadre de classificació de documentació municipal

14.- Reconeixement extrajudicial de crèdit liquidacions taxes salut

15.- Reconeixement extrajudicial de crèdit liquidacions factura Culturania

16.- Aprovació de la renovació del conveni del centre de dia

17.- Aprovació de la modificació del contracte d'obra de l'enllumenat públic

18.- Aprovació conveni SIAD, serveis socials

19.- Assumptes urgents

20.- Precs i preguntes

Les preguntes del públic enviades amb un mínim de 24 hores abans del Ple a la bústia govern@angles.cat es podran respondre a la sessió del Ple o bé directament al xat online del canal de youtube mitjançant el qual es retransmetrà el ple en directe: https://www.youtube.com/channel/UCaglUnoZK_-PWvIcxFPMn1A