Convocatòria al Ple ordinari de 27 de maig de 2021

Data: 
27/05/2021 - 20:00 a 28/05/2021 - 19:59

DIA: DIJOUS 27 DE MAIG DE 2021

HORA: 20:00 DE LA TARDA   

LLOC: canal de Youtube anomenat Ajuntament d'Anglès  o bé al següent enllaç:

https://www.youtube.com/channel/UCaglUnoZK_-PWvIcxFPMn1A

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l'acta anterior de la sessió número 3 de 13 d'abril de 2021

2.- Donar compte de les actes de les Juntes de Govern Local de la número 7 de 8 d'abril de 2021a la número 9 de 6 de maig de 2021

3.- Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria, del número 318 d'abril de 2021 al 472 de 17 maig de 2021.

4.- Donar compte Decret 409 de 29 d'abril de 2021, contractació per urgència auxiliar administratiu MFB

5.- Donar compte Decret 434 de 6 de maig de 2021, contractació per urgència auxiliar administratiu IVC

6.- Donar compte decret 438 de 6 de maig de 2021, contractació per urgència educadora llar infants RMPF

7.- Ratificar la proposta aprovada per la Junta de Govern Local de 22 d'abril de 2021 referent a la 1a certificació d'obra de millora de l'enllumenat

8.- Prorroga forçosa contracte de neteja

9.- Reconeixement de crèdit per compromisos degudament adquirits en exercicis anteriors a favor de Comsa Service Facility Management, S.A.U.

10.- Reconeixement extrajudicial de crèdit quota regants 2020

11.- Reconeixement de crèdit per compromisos degudament adquirits en exercicis anteriors subvencions 2020

12.- Modificació de crèdit 12/2021 per suplement de crèdit

13.- Aprovació de la segona certificació de l'obra de millora de l'enllumenat públic

14.- Aprovació addenda conveni serveis socials

15.- Prorrogar el Pla d'igualtat i incoar-ne un de nou

16.- Assumptes urgents

17.- Precs i preguntes

Les preguntes del públic enviades amb un mínim de 24 hores abans del Ple a la bústia govern@angles.cat es podran respondre a la sessió del Ple o bé directament al xat online del canal de youtube mitjançant el qual es retransmetrà el ple en directe: https://www.youtube.com/channel/UCaglUnoZK_-PWvIcxFPMn1A