Convocatòria al Ple ordinari de 30 de juliol de 2019

Data: 
30/07/2019 - 20:00 a 31/07/2019 - 19:59

 

ORDRE DEL DIA:

1.  Aprovació de l’acta número 8 de data 15 de juny i  la número 9  de  27 de juny de 2019.

2.   Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria, del número 292 al número 709 de 22 de juliol de 2019.

3.   Donar compte de l’acta aprovada de la Junta de Govern local número 14 de 4 de juliol de 2019.

4. Valoració de la servitud de l’arcada de Can Verdaguer.

5. Increment límit quantitat global destinada a l'assignació de gratificacions extraordinàries als agents de policia local.

6. Modificació de pressupost 8-2019 per suplement de crèdit

7.  Aprovació de l’addenda del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal en relació a la prestació de serveis socials bàsics i especialitzats al municipi per l’any 2019.

8. Aprovació del dos dies de festa local per l’any 2020.

9. Moció per a la presència de mossos d’esquadra davant els Jutjats.

10. Declarar la nul·litat de ple dret dels acords pels quals es va acordar la cessió gratuïta del CAP.

11. Assumptes Urgents.

12. Precs i preguntes.