Convocatòria Ple extraordinari de 20 de desembre de 2017

Data: 
20/12/2017 - 20:00 a 21/12/2017 - 20:59

Convocar als membres que formen el Ple de l'Ajuntament d'Anglès, en sessió extraordinària pel proper dimecres 20 de novembre de 2017 d'enguany a les 20:00 hores . Amb el següent ORDRE DEL DIA:

1.- Inadmetre les d'al·legacions presentades extemporàniament i aprovar definitivament les Ordenances Fiscals per l'any 2018.

2.- Aprovació de la pròrroga de l'adhesió de l'acord marc subministrament elèctric per l'any 2018.

3.- Aprovació de l'Aplicació de l'article 26 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya al personal laboral de la Corporació.

4.- Aprovar l'expedient de contractació de les obres de l'ARRU.

5.- R atificació de la dissolució del Consorci Ter Brugent.

6.-Donar compte de la resolució desestimatòria del Tribunal Econòmic Administratiu Central de data 21 de setembre de 2017 en relació a la reclamació de l'IVA de la compra de la Burés.

7.-Donar compte de l'aprovació cerificació número 1, de les obres d ’ampliació de voreres del Barri Antic.

8.- Donar compte de l'aprovació cerificació número 1, de les obres de pavimentació del carrer Molí del Barri Antic (actuació núm. 4).

9.- Donar compte de l'aprovació cerificació número 1, de les obres del projecte del Text refós de la rehabilitació i la coberta tancament del Museu Vapor Burés 3a . fase.