Convocatòria Ple extraordinari 22/12/2016

Data: 
22/12/2016 - 19:00 a 23/12/2016 - 19:59

ORDRE DEL DIA

1.- Resolució al·legacions i aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals 2017.

2.- Resolució al·legacions i aprovació definitiva Pressupost 2017.

3.- Aprovació tipus impositius de l'IBI.

4.-Prorroga conveni amb el Departament de Treball, Afers Socials i Família per la prestació del servei del Centre de dia.

5.-Designació representant municipal al Consell Escolar de la Llar d'Infants.

6.- Adhesió a l'acord marc de subministrament elèctric ACM.

7.- Donar compte de l'acord de Junta de Govern de 15.12.16, d'aprovació de devolució de l'impost de Construccions, Instal·lacions i Obres