Convocatòria Ple extraordinari 28/02/2017

Data: 
28/02/2017 - 20:00 a 01/03/2017 - 20:59

ORDRE DEL DIA

1.- Prendre coneixement de la Renúncia al càrrec del regidor Sr. Antonio Simon Gonzàlez, membre del grup municipal PAU.

2.- Aprovació del conveni d’encàrrec de gestió entre l’Ajuntament d’Anglès, el Consell Comarcal de la Selva i SUMAR, empresa d’acció social SL. per a la gestió del servei de Centre de Dia per a gent gran “El molí de Cuc”.

3.- Aprovació addenda al Conveni de delegació de les competències de gestió de residus municipals i neteja viària.

4.- Aprovació conveni de col·laboració entre Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament d'Anglès, per a la realització d’accions d’experiència laboral, en el marc del programa treball i formació.

5.- Aprovació del conveni d'ampliació de la delegació a favor del Consell Comarcal de la Selva de la gestió tributària i recaptatòria d’ingressos de dret públic.

6.- Aprovació de la modificació del conveni entre l'Ajuntament i la Sra Isabel Rigau per a l'execució d'unes obres municipals.

7.- Donar compte de la Sentència n 288/16 dictada per l'Audiència Provincial del Girona en el recurs 445/2002, contra la mercantil Buretex SA i l'Administració concursal.

8.- Donar compte de l'informe de seguiment del Pla d'Ajust 4t trimestre 2016.

9- Donar compte de les execucions trimestrals 4r trimestre 2016 LO 2/2012.

10.- Donar compte del informes trimestrals del 4r trimestre de la Llei Morositat i Període Mitjà de pagaments.

11.- Assumptes urgents.

12.- Precs i preguntes