Convocatòria Ple ordinari 25/07/2017

Data: 
25/07/2017 - 20:00 a 26/07/2017 - 20:59

Es convoca  als membres que formen el Ple de l'Ajuntament d'Anglès, el dimarts, 25 de juliol de 2017 a les 20:00 hores.

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors, número 4 de 30 de maig i número 5 de data 29 de juny de 2017.

2.- Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria, del número 255 de fins al número 412 de 2017.

3.- Modificació de l’ordenança fiscal número 14: taxa per a la utilització i prestació de serveis a les instal·lacions municipals.

4.- Resolució d'al·legacions, aprovació definitiva de Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions municipals de l'Ajuntament d'Anglès per a l'any 2017 a atorgar a les entitats per concurrència competitiva i convocatòria.

5.- Aprovació dels dies de festa local per l'any 2018.

6.- Modificació pressupost per suplement de crèdit número 14/2017.

7.- Donar compte de l'acord adoptat per Junta de Govern de l'adjudicació del contracte per les obres del Nucli Antic - Lots 1 i 2.

8.- Aprovació dels preus públics pel servei de bar als actes organitzats per l'Ajuntament.

9.- Assumptes Urgents

10.- Precs i preguntes.