Convocatòria Ple Ordinari 29 de gener de 2019

Data: 
29/01/2019 - 20:00 a 30/01/2019 - 19:59

ORDRE DEL DIA:

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors números 8, 9 i 10, de  6 de novembre, de 4 i  18 de  desembre de 2018, respectivament.
 2. Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria.
 3. Increment de les retribucions del personal i actualització del catàleg de llocs de treball.
 4. Atorgament compatibilitat al Sr. X. S. S.
 5. Atorgament compatibilitat a la Sra. A.M. A. R
 6. Aprovació inicial de la Modificació Puntual núm. 4 del POUM d’Anglès a l’ÀMBIT DEL PPU-02 ANTEX.
 7. Incoació expedient expropiació forçosa de la servitud d’ús sobre la finca de l’arcada de Can Verdaguer.
 8. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern de 17 de gener de 2019:
  - Adjudicació Contracte menor de serveis per a l’acompanyament social de les persones afectades per l’actuació de l’Àrea de regeneració urbana de l’antiga colònia de la Fàbrica Burés (ARRU).
  - Pròrroga del contracte d’arrendament del pis del Carrer Fàbriques 9. 
 9. Aprovació de les bases de subvencions a les entitats per l’any 2019.
 10. Aprovació de la modificació del reglament per regular el servei públic d’estacionament de vehicles a motor en zones especials i determinades de la via pública sota control horari limitat “zona comercial-verda”.
 11. Moció de com afrontar l’emergència de l’habitatge.
 12. Assumptes Urgents.
 13. Precs i preguntes.