Ple ordinari 27/09/2016

Data: 
27/09/2016 - 20:00 a 21:30

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior de data 27 juliol de 2016.
2. Donar compte dels decrets aprovats des de l'última convocatòria, del numero  457  al 576 de  2016.
3.- Aprovació del conveni amb Dipsalut de gestió de la xarxa de desfibril·ladors.
4.- Aprovació del conveni de custòdia de claus del servei de teleassistència. 
5.- Nomenament representant de l'Ajuntament a l'ADF.
6.- Modificació de nomenament del representant de l'Ajuntament al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
7.-  Aprovació Compte General 2015.
8.- Aprovació modificació pressupost 17/2016 per crèdit extraordinari.
9.- Donar compte Decret 567,de contractació Laboral temporal Auxiliar Administrativa.
10.- Donar compte del Decret numero 570, Contractació serveis per renovació canonada xarxa abastament d'aigua un tram del carrer Indústria.
11.- Donar compte del Decret numero 576, de modificació de regidoria d'esports.
12.- Donar compte de  l'informe de seguiment del Pla d'Ajust 2n trimestre 2016
13.- Donar compte de les execucions trimestrals 2n trimestre 2016 LO 2/2012
14.- Donar compte del informes trimestrals del 2n trimestre de la Llei Morositat i Període Mitjà de pagaments.
15.- Aprovació de la pròrroga del contracte de CLECE
16.- Aprovació del conveni de cessió d'ús de la FEVE
17.- Moció de suport a l'IES Rafael Campalans presentada per l'equip de govern.
18.- Assumptes urgents
19.- Precs i Preguntes