Donar a conèixer el Consell del Poble

Què creus que caldria fer per donar a conèixer més el Consell del Poble i fomentar que hi hagi una bona assistència a les sessions?