Accés parking

Tipus d'incidència: 
Descripció: 
Des de la comunitat de veïns de la carretera d'osor 74, demanem a l'ajuntament la possibilitat de millorar l'accés al parking tallant l'arbust que està just a l'entrada. El constant creixement de l'arbust limita l'accés al mateix provocant cops o ratllades i deteriorant els vehicles.
Estat: