baranes

Tipus d'incidència: 
Descripció: 
Dues baranes de protecció a dalt del carrer del Nord amb el final del carrer de Santa Bàrbara están arrancades i a punt de caure al rissec.
Estat: