clic clac al carrer de la Verneda

Tipus d'incidència: 
Descripció: 
Al voltant de la farmacia hi ha cada dia més panots que ballen.
Estat: