Col·locació de senyals de trànsit

Tipus d'incidència: 
Descripció: 
Segons informe de la policia, manquen senyals de trànsit diverses a tota la població. Les senyals estan comprades i la brigada les anirà col·locant progressivament en els propers mesos, seguint el llistat d'ubicacions determinat per la policia.
Estat: