Forat Plaça de la Vila

Tipus d'incidència: 
Descripció: 
A la Plaça de la Vila hi ha una rajola trencada que representa un perill. Algú podria trepitxar-la, trencar-se del tot i prendre mal.
Estat: