Incivisme Plaça de la Rutlla

Tipus d'incidència: 
Descripció: 
Cagarades de gos. Vorera de Can Selga.
Estat: