Millora carrer Alfred Nobel

Tipus d'incidència: 
Descripció: 
Q esfaltin o millorin el carrer que està molt malament amb forats i pedres.
Estat: