Perill esfondrament Cruïlla Carrer Nord i Santiago Rossinyol

Tipus d'incidència: 
Descripció: 
A la Cruïlla entre els carrers Nord i Santiago Rossinyol hi ha un col.lector, que crec que és d'aigües pluvials. El paviment està cedint i esquerdant-se. Fins i tot ha aparegut un petit forat a una de les esquerdes, per on ja es veu el col.lector. Si això cedeix al pas d'un vehicle pesant, hi pot haver un accident important. És urgent posar-hi solució.
Estat: