VEGETACIÓ APARCAMENTS

Tipus d'incidència: 
Descripció: 
Vegetació als pocs aparcaments del carrer, dels veïns del pla de la coma!!!!! Baranes riera + riera !!!! Baranes en mal estat ( molt i molt velles) en diferents punts!!!!
Estat: