Vorera mal executada que fa que l'aigua de la pluja no s'evaqüi correctament

Tipus d'incidència: 
Descripció: 
Fa un temps es va arreglar la vorera davant de l'Avinguda Pius XII, 16. Aquest tros de la vorera estava molt deteriorat perquè hi ha un arbre que aixeca els panots o baldoses del carrer. Es va arreglar però de forma incorrecta: cada vegada que plou l'aigua s'acumula davant de casa meva perquè el pendent de la vorera s'ha executat malament. La vorera fa baixada en direcció cap a casa meva. Aquest fet, a banda de l'acumulació d'aigua davant de casa meva en episodis de pluja, també pot provocar filtracions cap el garatge de casa meva.
Estat: