Voreres PIUS XII

Tipus d'incidència: 
Descripció: 
Caldria revisar l'estat d'alguns trams de les voreres del carrer Pius XII. Des de fa temps, algunes lloses estan trencades o molt aixecades i suposa un perill pels vianants. Es força urgent doncs una actuació en els punts més problemàtics.
Estat: