Polítiques d´habitatge adreçades a fomentar la resolució de problemes de rehabilitació d´edificis

Valoració: 
Data d'inici: 
21/06/2016
Durada aproximada: 
1 any
Subvencionat per: 
Diputació de Girona - Àrea de Cooperació Local i Habitatge
Col·laboradors: 
Diputació de Girona - Àrea de Cooperació Local i Habitatge
APROP Mediació Comunitària
Cost total: 
9014.50€
Part subvencionada: 
6760.87€
Cost ajuntament: 
2253.63€
Descripció: 

En data 29 de febrer de 2016, la Diputació de Girona publica una convocatòria de subvencions destinades als ajuntaments en l'àmbit de l'habitatge. L’import màxim de cada subvenció serà de 7.000 € per beneficiari amb un finançament de fins al 75% per a ajuntaments d'entre 5000 i 10000 habitants.

Vista la memòria d'alcaldia de data 16 de maig de 2016 referent al carrer de les Fàbriques i altres possibles grups d'edificis susceptibles de patir deterioraments importants per manca de manteniment, a causa de les dificultats en constituir degudament les comunitats de propietaris i així poder accedir a subvencions per a rehabilitacions, es considera necessària la contractació de serveis externs de constitució i seguiment de les comunitats de propietaris i de veïns, en aquests casos difícils ja identificats, com a requisit previ a poder realitzar actuacions de reparació de les edificacions. Atesa la complexitat i especialitat dels treballs a realitzar, l'Ajuntament no disposa de mitjans materials ni personals a per a la realització dels dits serveis.

El projecte inclou un programa d'accions adreçades a l'organització i dinamització de les comunitats de propietaris, la promoció de la convivència, el foment de la participació ciutadana entre els veïns, els serveis integrals per a l'habitatge i l'entorn comunitari.

Les temàtiques abordades en aquest projecte estan relacionades amb:

  • Gestió de comunitat de veïns
  • Gestió de mal ús de l'habitatge
  • Mediació hipotecària
  • Mediació en el lloguer

En data 22 de juny de 2016, la Diputació concedeix a l'ajuntament el 75% del projecte per un import de 6760,87 €