Connexió de les aigües residuals del c/Fàbriques al sistema de sanejament

Obres connexió sanejament blocs fàbriques
Valoració: 
Data d'inici: 
17/10/2016
Durada aproximada: 
2 mesos
Data de finalització: 
24/11/2016
Subvencionat per: 
Diputació de Girona
Cost total: 
19235.01€
Part subvencionada: 
17113.05€
Cost ajuntament: 
2121.96€
Descripció: 

Els pisos del carrer de les fàbriques que estan construits al mateix costat que la fàbrica Burés fèia dècades que abocaven les aigües brutes al canal. Calia treballar per connectar el clavegueram d'aquests pisos a les conduccions de sanejament del poble, però el tub més proper es trobava a l'altre costat de carretera.

Consultats els tècnics, l'ACA i el Consell Comarcal, a la tardor del 2016 es van dur a terme les obres de connexió de la conducció de sanejament d'aigües residuals del c.Fàbriques al sistema general de sanejament. Els treballs van consistir en derivar les aigües brutes del c. Fàbriques cap a l'arqueta d'impulsió d'aigües residuals i d'aquí, mitjançant unes bombes submergides, s'impulsen cap al sistema general de sanejament del municipi, evitant que vagin a parar al canal i d'allà al riu.

L'obra va costar amb iva inclòs 19.235,01 € i la Diputació en va subvencionar 17.113,05€. Així doncs, aquestes obres, tant necessàries pel medi ambient com per la qualitat de vida dels veïns que patien pudors i mosques, ens van costar al poble 2.121,96 €.